Ekosen se med 18. in 20. majem predstavlja na 1. Štajerskem sejmu v Mariboru | EKOSEN
Ekosen se med 18. in 20. majem predstavlja na 1. Štajerskem sejmu v Mariboru
Petak, 18. Svibanj 2018
/
novica

Podjetje Ekosen na slovenskem trgu deluje že od leta 2008 in slovi po trženju izdelkov, ki so prijazni do narave in človeka. Ekosen za IR-grelne panele Sunlife One v Evropi ponuja 12 let jamstva. Lani jeseni smo javnosti predstavili naš novi izdelek - edinstveni IR Sun regulator (www.irsun.si), ki je odziven, natančen in udoben za sistem IR ogrevanja.

Ekosenovi produkti so prisotni v številnih državah, kot so: Hrvaška, Avstrija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Belgija, Irska, Malta, Italija, Srbija, Črna Gora, Francija...
Naše odlične izdelke na področju IR-ogrevanja bomo predstavljali na letošnjem 1. Štajerskem sejmu v Koblarjevem zalivu v @Mariboru. (Na Otok 20, 2351 Maribor, Slovenia)

Obiščete nas lahko od petka, 18. maja do nedelje 20. maja 2018.

Odpiralni čas sejma:
Petek: 10.00 do 19.00
Sobota: 9.00 do 19.00
Nedelja: 9.00 do 17.00

Pridružite se nam in izkoristite sejemski popust!

 

Ste že videli našo nagradno igro? Obiščite nas na Štajerskem sejmu in sodelujte v nagradni igri!

 

Organizator

Organizator nagradne igre “Štajerski sejem” je podjetje Ekosen d.o.o., Ptujska cesta 17, 2204 Miklavž na Dravskem polju, ID za DDV: SI98663828 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre. Predstavnik podjetja je direktor Aleš Babič.

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre bodo objavljena na www.ekosen.si. Nagradna igra poteka od 18.5.2018 do vključno 20.5.2018 do 18.00 ure na Štajerskem sejmu. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani. V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelovanje v nagradni igri je možno z izpolnitvijo nagradnega letaka in oddajo le tega zastopniku podjetja Ekosen d.o.o. do najkasneje 20.5.2018 do 18. Ure na Štajerskem sejmu. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni pogoj za sodelovanje.

Žreb nagrad

Žrebanje nagrad bo izvedeno na podjetju Ekosen d.o.o. ob prisotnosti treh predstavnikov podjetja Ekosen d.o.o. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.ekosen.si in https://www.facebook.com/ekosenSI/. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Nagrajenca bo organizator prijavil pristojnemu davčnemu uradu v Sloveniji. Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po telefonu ali pošti. Nagrajenec mora za prevzem nagrade posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, rojstni datum in davčno številko. O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.

Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza, montaže ipd.).

Informacije in objave

Organizator nagradne igre je pravila nagradne igre objavil na www.ekosen.si. Dodatne informacije dobite po telefonu na številki +386 2 620 81 99 (vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure).

Obdelava osebnih podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladbo z evropsko uredbo GDPR. Organizator nagradne igre kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi.
Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.
Prav tako sodelujoči v nagradni igri s podpisom izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za marketinške namene elektronskega obveščanja o novostih in za namene te nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po e-pošti info@ekosen.si ali pisno na naslov organizatorja.
Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Splošne določbe

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. Maribor, 15.5.2018.

Hramba osebnih podatkov

Podjetje Ekosen d.o.o. bo osebne podatke hranilo do izbirsa / prenehanja obdelave osebnih podatkov po želji uporabnika ali do zaprtja podjetja.
Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po e-pošti info@ekosen.si ali pisno na naslov organizatorja.

Nagrajenec nagradne igre je že znan
Srečni smo, da lahko razglasimo nagrajenca nagradne igre, ki je potekala na 1. Štajerskem sejmu. Tokratni nagrajenec je Matej Harb. Čestitke!
 
Nagrado lahko prevzamete v naši poslovalnici v Miklavžu. Prosim pokličite nas, da se dogovorimo o podrobnostih.