Ekipa | EKOSEN

Ekipa

Ekosen Team
 
Aleš Babič
Aleš Babič
direktor
Bernarda Babič
Bernarda Babič
asistent direktora
Andrej Okreša
Andrej Okreša
predstavnik odnosa s javnošću
Nina Halić
Nina Halić
računovodstvo i finance
Pia Visočnik
Pia Visočnik
nabava
Glorija Laznik
Glorija Laznik
komercijalistka
Tomaž Šnabl
Tomaž Šnabl
komercijalist
Janez Polanc
Janez Polanc
prodajni savjetnik
Marko Radoš
Marko Radoš
prodajni savjetnik
Daniel Vazzaz
Daniel Vazzaz
prodajni savjetnik