FAQ | EKOSEN

FAQ

1. Waarom kiezen steeds meer mensen voor IR-verwarming?

 • Omdat we hiermee tot wel 65% op onze verwarmingskosten kunnen besparen

 • IR-panelen zijn betaalbaar, en de investering kan stap voor stap worden uitgevoerd (u kunt bijvoorbeeld nu uw badkamer inrichten, later uw woonkamer etc.).

 • Voorkomt het ontstaan van schimmel en vocht.

 • Verlengt de levensduur van het gebouw.

 • Doordat de oppervlakken van objecten warmer zijn, ontstaat een natuurlijk gevoel van warmte. 

 • De warmte wordt gelijkmatig tussen vloer en plafond verdeeld. Dit voelt aan als vloerverwarming.

 • IR-verwarmingspanelen hebben geen bewegende delen en hun levensduur is daarom drie keer zo lang als die van andere verwarmingssystemen.

 • Het is een ecologisch product, omdat in vergelijking met conventionele centrale verwarmingsystemen heel weinig energie wordt verbruikt bij het produceren en recyclen ervan.

 • Onderhoudsvrij.

 • Eenvoudig te bedienen.

 • Geen ketelruimte of schoorsteen nodig.

 • Eenvoudig te installeren, zonder ingrijpende werkzaamheden in het gebouw.

 • De panelen hebben een prachtige vorm, die perfect in de ruimte past.

 • Elektriciteit is (op lange termijn) goedkoop, omdat het op verschillende manieren kan worden opgewekt.

 • Als de stroom zou uitvallen, daalt de temperatuur in de ruimte heel langzaam.

 • De temperatuur kan voor elke ruimte afzonderlijk ingesteld worden.

 • Bespaart tijd en zorgen.

 • De ideale verwarming voor alle generaties.

 

2. Is de hoeveelheid energie die nodig is om een bepaalde ruimte tot 22 °C te verwarmen altijd gelijk, ongeacht de warmtebron?

Mensen verstaan verschillende dingen onder 'warmtebron': een afgiftetoestel (convector, radiator, heteluchtapparaat, airconditioner), het soort verwarmingssysteem (centraal, lokaal), de energiebron (gas, vaste brandstoffen, elektriciteit etc.), of de manier waarop de energie (warmte) wordt overgebracht (convectie, conductie (geleiding), radiatie (straling)). 

En denk ook eens aan de begrippen 'werkelijk energieverbruik' en 'theoretisch energieverbruik'. Het antwoord op deze vraag hangt dus af van de gebruikte definitie. We zullen het allemaal uitleggen.

Onze uitleg is gebaseerd op de natuurwetten. Om de temperatuur van een stof te veranderen, moeten we de hoeveelheid warmte van die stof veranderen. Als aan stoffen een bepaalde hoeveelheid warmte wordt toegevoerd, is de verandering in temperatuur afhankelijk van de eigenschappen van de stof en de hoeveelheid warmte. Het maakt dus niet uit van welke bron de stof de warmte ontvangt: de temperatuurverandering is altijd gelijk. Maar als we naar de temperatuur in de ruimte kijken, wordt het veel ingewikkelder, vooral als het gaat om de invloed van de bron op de hoeveelheid energie die aan deze ruimte wordt overgedragen. En het wordt nóg ingewikkelder als we ook de invloed op de temperatuurstijging en de meetlocatie erbij betrekken, en vooral als we naar de factor 'mens' kijken, die ons vertelt wanneer het 'warm' is, ongeacht wat de thermostaat zegt.

Kan de hoeveelheid energie die nodig is om de temperatuur van een bepaalde stof tot een bepaald niveau te verhogen, verschillend zijn? Nee, die is altijd hetzelfde. Verandert de daadwerkelijk verbruikte energie als we voor een ruimte waarin een thermostaat de verwarming uitschakelt, de wijze (bron) van energievoorziening veranderen? Ja, natuurlijk.

We moeten rekening houden met het verband tussen lichamen die de warmte ontvangen en de plaats waar we de temperatuur meten die bepalend is voor het uitschakelen van de warmtebron. Stelt u zich bijvoorbeeld eens een bal voor die 100 kg weegt en van binnenuit of van buitenaf verwarmd wordt. De bal bevindt zich in een kamer waarin we een temperatuur van 21 °C willen hebben. De thermostaat schakelt de verwarming uit zodra de lucht een temperatuur van 21 °C heeft. In deze kamer stellen we nu eerst een IR-straler op die het oppervlak van de bal en de kamer opwarmt, en vervolgens plaatsen we het verwarmingselement binnenin de bal. We meten het energieverbruik en observeren wat er in de loop van een normaal jaar gebeurt. Het wordt dan al snel duidelijk dat het systeem met het verwarmingslichaam in het midden van de bal een veel hoger energieverbruik zal hebben en dat de ruimte vaak oververwarmd zal worden. Ook zal de temperatuur vrij moeilijk te regelen zijn, omdat de verwarming eerst de hele massa van de bal moet opwarmen en dan pas de ruimte verwarmd kan worden – die dan vaak te warm wordt. In het eerste geval zullen de kamer en het oppervlak van de bal snel verwarmd worden, tot exact de juiste temperatuur. Ook is het dan niet nodig om de hele bal te verwarmen, maar alleen het oppervlak ervan; dat voelt dan even warm aan. Bij verwarmen is het alleen van belang dat de oppervlakken een temperatuur hebben waarbij de warmtestroom ideaal is, d.w.z. bij een gemiddelde temperatuur van 21 °C, en dit betreft alles om ons heen, zowel de lucht als objecten. Als we een gewone verwarming gebruiken, moet de lucht daarom 's winters heter zijn om te voorkomen dat het koud wordt, en in de zomer voelt u bij 21 °C de warmte, omdat de muren warmer zijn. De thermische behoefte van de ruimte is dus hetzelfde gebleven, maar de manier waarop de energie werd geleverd, veranderde, en dat veranderde alles. Dit is natuurlijk een extreem voorbeeld. We willen hiermee alleen maar laten zien dat altijd rekening gehouden moet worden met de feitelijke situatie, en we niet gewoon de thermische verliezen kunnen berekenen en deze zomaar door iets kunnen vervangen.

Vergelijkbare, maar kleinere verschillen zijn te zien wanneer we IR-verwarming met conventionele convectorverwarming vergelijken. Laten we ons daarbij eens afvragen wat de warme lucht opwarmt, hoe sterk de temperatuur van de lucht de ventilatie en ander warmteverlies beïnvloedt, wat het IR-paneel verwarmt en hoeveel ventilatie en warmteverlies er is. We zien dan meteen dat er significante verschillen zijn. Een verschillende massa, een verschillende hoeveelheid massa, verschillende temperaturen in verschillende delen van de ruimte en uiteindelijk een verschil in energieverbruik met dezelfde thermostaat die de verwarming bij dezelfde temperatuur uitschakelt. Als we het paneel aan het plafond of aan een muur monteren, ontstaan meetbare verschillen in energiegebruik.

Neem bijvoorbeeld een strijkijzer van 2 kW en plaats dit hartje winter op een buitenmuur, een radiator van 2 kW, of een IR-paneel. Zal dit dezelfde warmte opleveren? IR-panelen verwarmen de ruimtes ook effectief anders, afhankelijk van de plaats waar ze gemonteerd zijn, aan een muur of aan het plafond. Waarom? Waarom verwarmt een hoge-temperatuur-IR-verwarming dezelfde ruimtes niet even effectief als een lage-temperatuur-verwarming? De wijze waarop de energie wordt overgedragen is dus van invloed op het feitelijke verbruik.

Welke rol spelen energiebronnen dan? Laten we het eens zo bekijken: zijn er verschillen als we hetzelfde verwarmingssysteem en een energiebron met dezelfde efficiëntie gebruiken? Natuurlijk niet. Maar als we in dit systeem alleen maar de plaats van de radiator veranderen, dan zullen veranderingen in het energieverbruik te zien zijn. Er zijn echter altijd verschillen in de energie-efficiëntie van het energieproduct zelf. Denk bijvoorbeeld eens aan vers en gedroogd hout – dan wordt dit vanzelf duidelijk. We kunnen zelfs gelijksoortige energieproducten niet met elkaar vergelijken. Welke rol speelt de kachel of ketel, en de locatie daarvan? Maakt het verschil of een ketel in het gebouw staat, of 500 meter verderop? En de route van de leidingen? Vergis u niet: een warmtepomp kan een duurdere oplossing zijn dan olie, als deze op 500 m afstand van het te verwarmen object wordt geplaatst.

Lokale of centrale verwarming? Centrale verwarming is een hele inefficiënte oplossing, vooral tijdens overgangsperiodes, gezien de systeemverliezen en het gebrek aan responsiviteit. Het effect is ook afhankelijk van uw levensstijl. Ook hier is het ene niet met het andere te vergelijken.

Theoretisch gebruiken we dus altijd dezelfde hoeveelheid energie om de temperatuur van dezelfde stof met een bepaald aantal eenheden te verhogen. Maar hoe we dat doen en waar de energie naartoe gaat is van grote invloed op de hoeveelheid energie die we daadwerkelijk verbruiken om de temperatuur in de ruimte te verhogen. In de praktijk is het onmogelijk om identieke energieproducten, laat staan verschillende verwarmingssystemen, wat energieverbruik betreft met elkaar te vergelijken. Ook het feit dat IR-verwarmingssystemen gemiddeld 60% minder elektriciteit verbruiken dan centrale systemen en zo'n 30% minder dan lokale elektrische systemen, toont dit aan. Als we het thermisch comfort vergelijken, zijn de verschillen nog groter.

 

3. Is IR-verwarming écht het voordeligst?

Ja, IR-verwarming is bijna altijd de zuinigste verwarmingsoplossing – de besparing is soms buitengewoon groot. Als uw huidige verwarming op basis van elektriciteit en gewone radiatoren werkt, u olie of vloeibaar gas gebruikt, aardgas of hout en een oude kachel, en u gebruikt niet alle ruimtes, dan kunt u uw jaarlijkse verwarmingsrekening halveren – de aantoonbare besparingen lopen op tot wel 70% van de vroegere verwarmingskosten. Als u nieuwbouw koopt, kunt u nog meer besparen, want u bespaart dan 70% van uw investering in verwarming én alle onderhoudskosten voor andere systemen. Dit is gewoon met een berekening te bewijzen, door naar de totale kosten van verwarmingssystemen te kijken, waaronder onderhoud, verbruik, levensduur en de investering.

 

4. Hoe bereken ik het geschatte verbruik?

Als ze de juiste grootte hebben en op de juiste plaats gemonteerd zijn, werken SUNLIFE IR-panelen gemiddeld 4 tot 6 uur per dag.

Voorbeeld: voor een appartement van 60 m2 heeft u, als u SUNLIFE IR-panelen gebruikt, een verwarmingsvermogen van zo'n 4 kW nodig. In dit geval is de berekening van het verbruik als volgt: 4 kW x 0,12 €/kWh x 5 uur per dag x 180 dagen = € 432 per jaar. Als u jaarlijks extra wil besparen, raden wij u aan om voor een goedkopere energieleverancier te kiezen.

 

5. Ze werken toch op elektriciteit? Waarom zijn ze dan zo effectief?

Consumenten twijfelen vaak aan deze claims, omdat kilowatts elektriciteit duurder zijn dan kilowatts van andere energieproducten. Maar doordat de warmte op een andere manier wordt overgedragen ontstaat een volledig andere dynamiek van warmte-overdracht en is er veel minder verlies, waardoor de IR-verwarmingseenheid veel minder vaak hoeft te worden ingeschakeld. Gebruikers over de hele wereld beginnen dit in te zien. Ook wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat IR-verwarming efficiënter is in het vervangen van warmteverlies. Het is onmogelijk om alle redenen hiervoor kort te beschrijven, omdat dit complex is. Maar de belangrijkste redenen kunnen we als volgt samenvatten:

 • De elektriciteit wordt met een efficiëntie van bijna 100% omgezet in warmte voor het verwarmen van ruimtes. Er zijn dus geen verliezen via de schoorsteen of leidingen.

 • Er is minder verlies door ventilatie, doordat meer warmte in objecten wordt opgeslagen dan in de lucht, en deze energie dus langzamer verloren gaat wanneer de ruimtes geventileerd worden.

 • Door zijn locatie is het systeem uiterst responsief, wat vooral tijdens overgangsperiode blijkt of wanneer de ruimtes slechts af en toe gebruikt worden.

 • Er is een extra isolerend effect doordat de muren droger worden. Feit is dat vochtige muren het effect van isolatie soms tot wel 50% kunnen verlagen.

 • De temperatuur wordt voor elke ruimte afzonderlijk ingesteld, waardoor het systeem per ruimte niet meer energie verbruikt dan nodig is. Ook krijgt elke ruimte zoveel energie als zij nodig heeft, waardoor er geen energie verloren gaat. Als de thermostaat een bepaalde temperatuur aangeeft, bijvoorbeeld 21 °C, dan hebben de objecten in de omgeving ongeveer dezelfde temperatuur. Het is dus echt lekker warm, want er zijn geen koude muren meer die warmte aan ons lichaam onttrekken (warmte beweegt zich altijd van warm naar koud). Om het behaaglijk warm te krijgen hoeft u de thermostaat dus niet op een hogere temperatuur te zetten.

 

6. Welke effecten heeft IR-verwarming op de gezondheid?

SUNLIFE IR-verwarming vermindert in ieder geval de hoeveelheid stof en micro-organismen in de lucht, omdat de luchtcirculatie die vanzelf ontstaat bij het gebruik van gewone radiatoren – traditionele convectorverwarming – afwezig is. Dit leidt daarom vaak tot een positief effect: minder allergieën en luchtwegaandoeningen, en gebruikers melden ook dat ze zich in het algemeen prettiger voelen. Gedegen onderzoek heeft aangetoond dat IR-warmte positieve effecten op de activiteit van cellen heeft.

Verder wordt IR-warmte in dezelfde vorm door alles om u heen afgegeven, ook door uzelf. Wrijf uw handen tegen elkaar en houdt ze dan eens dicht bij elkaar. Dát is IR-warmte, dezelfde warmte die SUNLIFE verwarmingspanelen afgeven. Volgens wetenschappelijke literatuur heeft IR-warmte een overweldigend positief effect op onze cellen (die de IR-warmte ontvangen). Er zijn ook therapieën met IR-warmte die officieel erkend zijn en toegepast worden. IR-verwarming wordt ook in couveuses gebruikt, maar dan met grotere hoeveelheden IR-warmte. Feitelijk ontvangt een mens, als SUNLIFE IR-verwarmingspanelen van normale afmetingen worden gebruikt, een verwaarloosbare hoeveelheid (of helemaal geen) IR-warmte, en is er dus bijna geen verschil met de hoeveelheid die uit omgeving wordt ontvangen. Dit soort verwarming is daarom niet voor therapeutische gebruik bedoeld, maar primair als efficiënt verwarmingslichaam. 

 

7. Wie garandeert mij dat er geen schadelijke effecten zijn en welk bewijs is er voor de positieve effecten?

Op onze website www.ekosen.si vindt u links naar artikelen over IR-warmte en de effecten daarvan op organismen. De International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) stelt dat lange thermische golven in de praktijk geen reden tot zorg vormen wat gezondheidseffecten betreft (http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPinfrared.pdf)

Ook het INIS Institute for non-ionising radiation heeft metingen uitgevoerd. INIS is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die zich bezig houdt met research & development op het interdisciplinaire gebied van niet-ioniserende elektromagnetische straling. Binnen het INIS houdt een speciaal team zich bezig met veeleisende research & development rond de technische, bestuurlijke, juridische en gezondheidsaspecten van niet-ioniserende straling. Meer informatie over de tests vindt u op (http://www.inis.si/index.php?id=393#.WWFRvMaQ29Y)

Op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek en officiële standpunten kan iedereen nagaan dat IR-warmte bijna alleen maar positieve effecten heeft. Wij benadrukken die niet, omdat we primair zuinige en efficiënte verwarming verkopen; behandelingen en mogelijke genezing laten we aan de medische wereld over.

 

8. Leveren SUNLIFE IR-verwarmingspanelen voldoende warmte?

Ja. We kunnen met zekerheid zeggen dat IR-verwarming in een ruimte met een lager energieverbruik betere temperaturen bereikt dan convectorverwarming. De meeste mensen denken dat het gevoel dat het warm is, wordt bepaald door de warmte van de lucht, maar dat klopt niet. Thermisch comfort wordt door een aantal factoren bepaald, en de belangrijkste zijn de gemiddelde omgevingstemperatuur en de aanwezigheid van wind.

Een voorbeeld: skiërs en bergbeklimmers bevriezen niet, hoewel ze omgeven zijn door koude vrieslucht. Dit komt doordat ze omgeven zijn door thermische IR-golven die rechtstreeks afkomstig zijn van de zon (zonnewarmte) en doordat hun omgeving deze stralen effectief reflecteert (sneeuw, steen, aarde etc.). We kunnen met zekerheid zeggen dat IR-verwarming een perfect thermisch comfort creëert, d.w.z. de juiste temperatuur van de lucht en de omgeving, ongeacht de complexiteit van de situatie.

 

9. Is het onder de tafel koud?

Het is zeker niet koud onder de tafel, want infraroodwarmte wordt door alle objecten gereflecteerd en verwarmt indirect de hele ruimte; alle gebruikers van IR-verwarming bevestigen dit. We weten allemaal dat het bij convectorverwarming onder de tafel koud is, omdat de warme lucht opstijgt naar het plafond en het boven de vloer koud blijft. Bij IR-verwarming wordt de warmte gelijkmatig door de hele ruimte verdeeld. Onder het verwarmingspaneel is het alleen íetsje warmer.

 

10. Is het SUNLIFE systeem met verwarmingspanelen anders dan andere IR-verwarmingssystemen?

Ja, soms zelfs heel anders. Er zijn verschillende soorten IR-verwarmingssystemen, en verschillende fabrikanten. De producten verschillen qua ontwerp, technologie en kwaliteit, en daardoor ook wat de levensduur, de veiligheid, het gebruiksdoel en de efficiëntie betreft. Verkopers wijzen vaak op exotische nieuwigheden, maar meestal zijn dat slechts theoretische verbeteringen van al bekende oplossingen en wordt geen aandacht besteed aan elementaire dingen: levensduur, testen en uiterlijk. IR-verwarmingspanelen waren het eerste Sloveense merk voor IR-verwarming dat in samenwerking met toonaangevende internationale fabrikanten van IR-verwarmingspanelen werd ontwikkeld, en in de afgelopen zes jaar zijn er steeds meer tevreden klanten bijgekomen. De product hebben terecht de langste garantie in Europa en een aantal aanbevelingen van tevreden klanten. Als een klant alleen een basismodel IR-verwarming wil, dan bieden wij de SUNLIFE IR-verwarmingspanelen aan. 

 

11. Hoeveel moet ik in IR-verwarming met SUNLIFE producten investeren?

De prijzen lopen sterk uiteen. Ze zijn afhankelijk van de ruimte, d.w.z. van de grootte van het paneel, het type en de kwaliteit. Als ze bijvoorbeeld van een vrij kleine ruimte uitgaan die van een thermostaat is voorzien en we daarin een gangbaar (turnkey) paneel aanbrengen, dan bedraagt de investering gemiddeld € 350 tot € 450 per (gemiddeld geïsoleerde) ruimte. Gemiddeld kunnen we er met SUNLIFE IR-verwarmingspanelen voor zorgen dat uw investering 30% lager uitvalt.

 

12. Waarom is convectorverwarming niet de beste keuze?

Ontvochtigde lucht zorgt ervoor dat stof opstijgt, de warmte wordt ongelijk verdeeld in de ruimte (warmte onder het plafond) etc. Verwarmingssystemen werken meestal volgens het principe van luchtcirculatie. Verwarmde lucht stijgt op en koelere lucht daalt, waardoor een natuurlijke luchtcirculatie ontstaat. Als er ruimte op deze manier wordt verwarmd, is de temperatuur van de lucht hoger, verliest de lucht meer vocht en komt bovendien stof omhoog.

Dit alles kan voor een droge en verontreinigde atmosfeer in de ruimte zorgen, en dat heeft weer een negatief effect op onze gezondheid en ons welzijn. Door de thermische verschillen tussen vloer- en plafondniveau, die soms wel tot 10 °C kunnen oplopen, hebben veel mensen voortdurend het gevoel dat ze koude voeten hebben.

Een ventilator is niet geschikt om de negatieve gevolgen van dit verwarmingssysteem te verzachten. Een ventilator zorgt niet alleen dat er nog meer stof in de lucht komt en de lucht nog droger wordt, de hoge temperatuur van het apparaat kan gewoon huisstof gedeeltelijk in roet veranderen, en dat wordt dan door de hele ruimte verspreid.

 

13. Waarom is de efficiëntie groter als SUNLIFE IR-panelen aan het plafond worden gemonteerd in plaats van aan een muur?

In de praktijk is dit niet altijd het geval. Daarom moet een deskundige op het gebied van IR-verwarming de situatie bekijken en advies geven over de ideale plaatsen voor de IR-panelen. De afstand tussen tegenover elkaar staande muren is meestal meer dan 3 meter, terwijl de afstand tussen het plafond en de vloer bijna altijd 2,5 meter is. Buitenmuren hebben vaak een grotere warmtestroom dan de vloer, waardoor infrarood-warmte zich met minder verlies op de grond verzamelt. Zelfs als het paneel aan het plafond gemonteerd is, betekent dit niet dat alle energie de vloer in gaat. De warmte verspreidt zich op dezelfde manier door de ruimte als het licht wanneer een lamp wordt ingeschakeld. Ze wordt door objecten en muren op zo'n manier geabsorbeerd dat temperatuur overal zoveel mogelijk gelijk is. Uiteindelijk werkt de hele ruimte als een radiator met een lage temperatuur.

In sommige gevallen is het voordeliger om de panelen op de muren aan te brengen. Dit geldt vooral voor trappenhuizen, gangen of wanneer de panelen als decoratie in een woonkamer moeten komen. Als IR-panelen op muren worden aangebracht, kunnen de verwarmingskosten hoger zijn, maar als de panelen op de juiste plekken worden geplaatst, is er geen duidelijk verschil. Wij raden u daarom aan om advies van een IR-verwarmingsdeskundige te vragen, voordat u hier een beslissing over neemt.

 

14. In hoeverre schommelt het stroomverbruik van IR-panelen?

Laten we eens kijken naar de schommelingen in het verbruik voor het verwarmen van een huis van 150 m2 dat enigszins geïsoleerd is.

In de overgangsperiodes zijn besparingen hoger dan in het hoogseizoen. Als het verbruik in januari bijvoorbeeld € 195 kost, dan mogen we dit niet met 6 (maanden) vermenigvuldigen. We moeten factoren tussen 3, 6 en 4 kiezen. Als we met de verkeerde factor rekenen (6), komen we op uitgaven van € 1170 per jaar. In werkelijkheid kost het jaarverbruik € 807. Tests hebben jaren geleden al aangetoond dat met IR-verwarming in de overgangsperiodes zo'n 60% wordt bespaard, en in Slovenië zelfs wel 70%. Tijdens het hoogseizoen wordt 30% bespaard, en in Slovenië 35%. Mensen besparen met IR-verwarming gemiddeld 50% tot 60%. De Technische Universiteit Kaiserslautern (Duitsland) heeft hier onderzoek naar gedaan; dit is te vinden op www.raziskava-infra.si/nem.

Verder moeten we eraan denken dat het stroomverbruik in de winter € 10 tot € 20 hoger is, omdat het licht dan langer brandt, we meer tijd achter de computer doorbrengen, meer televisiekijken en zelfs vaker koken.

 

15. Installeert u de panelen ook?

De standaarden die we bij EKOSEN hebben ontwikkeld, waarborgen dat in elk stadium van onze dienstverlening kwaliteit wordt geleverd. EKOSEN heeft in Slovenië uitstekende referenties opgebouwd en is de concurrentie daar ver vooruit. EKOSEN biedt in heel Slovenië een uitgebreid pakket aan diensten, van advies door deskundigen tot verkoop en kwalitatief hoogwaardige installatie. De installatie wordt uitgevoerd door vakkundige, geschoolde elektriciens, die de beste gereedschappen en het beste montagemateriaal gebruiken. De klant kan hiermee onnodige stress bij de installatie voorkomen. Onze monteurs laten de ruimte weer netjes achter en herstellen deze in haar oorspronkelijke staat (ze doen bv. ook het plamuurwerk). Op SUNLIFE panelen wordt 12 jaar garantie gegeven.

 

16. Kunnen IR-panelen water verwarmen?

Nee. Een mogelijke oplossing hiervoor is het gebruik van een OGB SMART boiler, die heel zuinig is en een goede isolatie heeft. Voor een gezin van vier personen is een boiler van 80, 100, of 120 liter voldoende. Hiermee behaalt u het meeste voordeel met de laagste investering. In de praktijk kost het stroomgebruik voor een gezin van vier personen € 8 tot € 10 per maand. Een andere oplossing is een on-demand boiler, een mogelijkheid als u over driefasenspanning beschikt. On-demand boilers zijn in Duitsland en het VK erg gewild. We kunnen in alle gevallen een complete oplossing bieden, inclusief warm water. In veel gevallen is een warmtepomp niet de beste keuze voor het verwarmen van water (behalve voor echte grootverbruikers), maar vertellen verkopers niet het hele verhaal.

 

17. Heb ik een ketelruimte nodig?

Voor een IR-verwarmingssysteem is géén extra ruimte nodig, want de panelen worden aan het plafond of aan een muur gemonteerd. U hebt dus geen ketelruimte of brandstoftank nodig. Bovendien zijn ook geen leidingwerk, radiatoren of een schoorsteen nodig.

Een (stook)kelder kost veel geld. Dus als u al een stookkelder heeft, kunt u deze ombouwen tot een wellness-, ontspannings- of recreatieruimte. Door in zo'n ruimte extra panelen te installeren kunt u er zelfs een 'hot' wellnessruimte van maken, met een sauna en recreatiemogelijkheden. Dit spaart de gewrichten en versterkt het immuunsysteem. Een voorbeeld van zo'n ruimte is te vinden op www.hotyoga.si en www.toplajoga.si.

 

18. Waarom biedt u bij de SUNLIFE IR-panelen THERMOSUN energiebesparende verf aan?

Omdat deze producten elkaar perfect aanvullen. THERMOSUN is een speciale thermokeramische coating (verf) – een product met topkwaliteit Het is ontwikkeld om natuurlijke IR-warmte efficiënter te maken en zo met IR-verwarming nóg betere resultaten te behalen, en vice versa. Deze verf zorgt voor een aanzienlijke verbetering van het thermische comfort: u heeft nooit meer last van dat onaangename gevoel dat koude muren geven. U hoeft de thermostaat niet meer hoger te draaien, en uw verwarmingskosten dalen direct.

 

19. Hoe kan ik uw product kopen?

Heel eenvoudig. Neem contact op met een erkend vertegenwoordiger van SUNLIFE verwarmingssystemen. Ze hebben specialisten in huis die een afspraak met u zullen maken en u basisinformatie zullen geven. U kunt ook een afspraak maken voor een bezoek aan onze showroom in Ljubljana of Miklavž na Dravskem polju bij Maribor, of aan de expositieruimte in Murska Sobota. Heeft u onze producten bekeken en wilt u ze aanschaffen? Maak dan afspraken over de installatie. In een gemiddeld woongebouw voor de installatie meestal binnen twee dagen afgerond. 

 

20. Welke garantie biedt u?

De garantie verschilt per product. Op onze bestseller, het SUNLIFE ONE IR-verwarmingspaneel, bieden we de langste garantie in Europa – 12 jaar.