Ekosen med 11. in 16. septembrom na 51. MOS na Celjskem sejmu | EKOSEN

Ekosen med 11. in 16. septembrom na 51. MOS na Celjskem sejmu
petek, 7. September 2018
/
novica

Obiščete nas lahko vsak dan od 11. do 15. septembra od 9.00 do 19.00, zadnji dan sejma, v nedeljo, 16. 9., od 9.00 do 18.00.

Ponosni smo na dejstvo. da na slovenskem trgu delujemo že od leta 2008 in slovimo po trženju izdelkov, ki so prijazni do narave in človeka. Za IR-grelne panele Sunlife One v Evropi ponujamo 12 let jamstva. Lani jeseni smo javnosti predstavili naš novi izdelek - edinstveni IR Sun regulator (www.irsun.si), ki je odziven, natančen in udoben za sistem IR ogrevanja.
Naše odlične izdelke na področju IR-ogrevanja bomo predstavljali na Celjskem sejmu na 51. MOS, ki velja za največjo sejemsko prireditev. Najdete nas v dvorani L, na sejemskem prostoru 33.
Vabljeni na naš sejemski prostor!

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI "Celjski sejem" na Celjskem sejmu MOS od 11.9.-16.9.2018

Organizator
Organizator nagradne igre “Celjski sejem” je podjetje Ekosen d.o.o., Ptujska cesta 17, 2204 Miklavž na Dravskem polju, ID za DDV: SI98663828 (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre. Predstavnik podjetja je direktor Aleš Babič.
 

Pravila nagradne igre
Pravila nagradne igre bodo objavljena na www.ekosen.si. Nagradna igra poteka od 11.9.2018 do vključno 16.9.2018 do 18.00 ure na Celjskem sejmu MOS. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani. V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.
 

Način sodelovanja v nagradni igri
Sodelovanje v nagradni igri je možno z izpolnitvijo nagradnega letaka in oddajo le tega zastopniku podjetja Ekosen d.o.o. do najkasneje 16.9.2018 do 18. Ure na Celjskem sejmu MOS. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre. Za sodelovanje v nagradni igri nakup ni pogoj za sodelovanje.

Žreb nagrad
Žrebanje nagrad bo izvedeno na podjetju Ekosen d.o.o. ob prisotnosti treh predstavnikov podjetja Ekosen d.o.o. Dne 19.9.2018. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.ekosen.si in https://www.facebook.com/ekosenSI/. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Nagrajenca bo organizator prijavil pristojnemu davčnemu uradu v Sloveniji. Nagrajenec bo o načinu prevzema nagrade in rokih za prevzem obveščen po telefonu ali pošti. Nagrajenec mora za prevzem nagrade posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, rojstni datum in davčno številko. O poteku žrebanja se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila Pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.

Davčne obveznosti
Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza, montaže ipd.).
 

Informacije in objave
Organizator nagradne igre je pravila nagradne igre objavil na www.ekosen.si. Dodatne informacije dobite po telefonu na številki +386 2 620 81 99 (vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure).
 

Obdelava osebnih podatkov
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladbo z evropsko uredbo GDPR. Organizator nagradne igre kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi.
Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.
Prav tako sodelujoči v nagradni igri s podpisom izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za marketinške namene elektronskega obveščanja o novostih in za namene te nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po e-pošti info@ekosen.si ali pisno na naslov organizatorja.
Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 

Splošne določbe

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. Maribor, 10.9.2018
 

Hramba osebnih podatkov
Podjetje Ekosen d.o.o. bo osebne podatke hranilo do izbirsa / prenehanja obdelave osebnih podatkov po želji uporabnika ali do zaprtja podjetja.
Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po e-pošti info@ekosen.si ali pisno na naslov organizatorja.