Ekosen podarja dve vstopnici za sejem Dom! | EKOSEN

Ekosen podarja dve vstopnici za sejem Dom!
ponedeljek, 24. Februar 2020
/
novica

Na Facebook spletni strani podjetja Ekosen se lahko potegujete za 1x 2 vstopnici za sejem Dom, ki bo potekal od 4. - 8. marca 2020, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Najdete nas v Marmorni dvorani B na sejemskem prostoru 16.

Odpiralni čas sejma:

Od srede do sobote med 10:00 in 19:00, v nedeljo 8. marca med 10:00 in 18:00.

Pridružite se nam!


Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

»Prejmi dve vstopnici za sejem DOM 2020«

Organizator nagradne igre »Prejmi dve vstopnici za sejem DOM 2020« je EKOSEN, d.o.o., Ptujska cesta 17, 2204 Miklavž na Dravskem polju (v nadaljevanju organizator ali EKOSEN).

Nagradna igra poteka od 24. 2. 2020 do 1. 3. 2020. Nagrajenca bomo izbrali na podlagi najbolj inovativnega odgovora na vprašanje “Zakaj ste prav vi tisti, ki si zaslužite 2x vstopnico za sejem Dom?”

Nagradni sklad je sestavljen iz:

- 1 x po 2 vstopnici za sejem DOM 2020

Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojene nagrade. Nagrade ni mogoče zamenjati.

Nagradna igra se zaključi v nedeljo, 1. 3. 2020 ob 24. uri. Prejemnik bo o nagradi obveščen preko zasebnega sporočila na Facebooku.

V kolikor vrednost glavne nagrade ne presega zneska 42 eur, to za nagrajenca ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

Nagrajenec ima do vključno 3. 3. 2020 do 10:00 čas, da organizatorju preko zasebnega sporočila na njegovi Facebook strani sporoči: svoje ime in priimek ter naslov, kot jih imajo zapisane na osebnem identifikacijskem dokumentu in kamor se lahko pošlje nagrada. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenec do navedenega datuma ne javi in ne sporoči zahtevanih podatkov, nagrada ne bo podeljena.

Nagrada bo nagrajencu odposlana po pošti najkasneje do 3. 3. 2020. Lahko pa se dogovorimo za osebni prevzem v salonih:

  • Ekosen, Ptujska cesta 17, 2204 Miklavž na Dravskem polju

  • Salon Mengeš, Gorenjska cesta 19, 1234 Mengeš

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;

  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno. 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

Sodelujoči s sodelovanjem dovoljujejo objavo svojega odgovora na Facebook strani podjetja Ekosen.

Organizator bo osebne podatke, ki jih bo prejel s strani nagrajenca (ime, priimek, naslov) uporabil izključno za objavo na časovnici Facebook strani ter za pošiljanje nagrade po pošti.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, jo mora zastopati oseba starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.

Sodelujočim v nagradni igri so skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahtevajo, da se njihovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen izvedbe nagradne igre. Zahteva se pošlje pisno na naslov Ekosen, Ptujska cesta 17, 2204 Miklavz na Dravskem polju ali po e-pošti: info@ekosen.si.

Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati za namene nagradne igre. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.

Sodelovanje v tej nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR, da organizator igre hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre. Pridobljene osebne podatke bo organizator te nagradne igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebnih podatkov organizator ne bo posredoval niti socialnemu omrežju Facebook.

Dokumentacija v zvezi z nagrajenci (osebni podatki na Facebook strani, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR ter z davčnimi in računovodskimi predpisi.

Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili in pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice nastale kot rezultat objave rezultatov na Facebook strani podjetja Ekosen.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih v zvezi z nagradno igro bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na Facebook strani podjetja Ekosen.

Za tolmačenje posameznih členov tega Pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu komisije in glede same izvedbe nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri, je za reševanje le-tega pristojno sodišče v Mariboru.

Miklavž na Dravskem polju, 24. 2. 2020