Jesenska nagradna igra | EKOSEN

Jesenska nagradna igra
petek, 9. Oktober 2020
/
novica

Sodelujte v nagradni igri, ki poteka na Facebook strani podjetja Ekosen. Vse kar morate storiti je da, v komentar zapišete zmagovalno polje v igri križci krožci, ki se odvija v videu.

Z malo sreče lahko prejmete IR grelni panel SKY!

Čas, za sodelovanje v nagradni igri imate do 25. 10. 2020. Žrebanje nagrajenca ali nagrajenke, ki se bo grel z našim IR panelom bo 27. 10. 2020. Nagrajenec bo objavljen 28. 10. 2020 na naši spletni strani.


 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI "Ekosen XOXO?" na Facebooku od 10. 10. 2020 do 25. 10. 2020

Organizator

Organizator nagradne igre “Ekosen XOXO?” je podjetje Ekosen d.o.o., Ptujska cesta 17, 2204 Miklavž na Dravskem polju, ID za DDV: SI98663828 (v nadaljevanju organizator), ki tudi upravlja zbirko osebnih podatkov nagradne igre. Predstavnik podjetja je direktor Aleš Babič.

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so objavljena na www.ekosen.si. Nagradna igra poteka od 10. 10.  2020 do vključno 25. 10. 2020 na Facebooku. Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p. v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani. V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

Sodelujoči se strinjajo, da v primeru zmage v nagradni igri, zaposleni podjetja Ekosen pri njem/njej v izvedejo meritve, s katerimi ugotovijo potrebno moč v določenem prostoru, kamor bi nagrajenka/nagrajenec IR-panel vgradili. Nagrada je en IR-grelni panel Sunlife. V kolikor zmagovalec ne dovoli izvedbe meritev, se žreb ponovi in izbere drugi zmagovalec nagradne igre.

Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri sodelujete, če v komentar napišete zmagovalno polje v igri križci krožci na Facebooku. Sodelujete lahko najkasneje do 25. 10. 2020. Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z neomejenim številom prijav. S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti upošteval pravila nagradne igre. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Žreb nagrajenca

Žrebanje nagrade bo izvedeno 27. 10. 2020 na podjetju Ekosen d.o.o. ob prisotnosti treh predstavnikov podjetja Ekosen d.o.o. Nagrajenci bodo objavljeni 28. 10. 2020 na spletni strani https://www.facebook.com/ekosenSI/. Posameznik je v nagradni igri lahko izžreban le enkrat. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek. Nagrajenca bo organizator prijavil pristojnemu finančnemu uradu v Sloveniji.

Prevzem nagrade

Po izvedenih meritvah lahko nagrado nagrajenec prevzame na sedežu podjetja v Miklavžu na Dravskem polju, kjer bo ob prevzemu nagrade tudi fotografiran. Nagrajenec s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje fotografiranje in objavo fotografij na socialnih medijih in na spletni strani podjetja. Nagrajenec mora nagrado prevzeti najkasneje v 30 dneh po opravljeni meritvi. Meritev mora biti opravljena maksimalno 30 dni po žrebu. Nagrajenec bo o nagradi obveščen v objavi o nagradni igri in tudi v Facebook messenger. Nagrajenec mora za prevzem nagrade posredovati svoje ime, priimek, telefonsko številko, točen naslov, rojstni datum in davčno številko. O poteku žrebanja Ekosen d.o.o. vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj in čas žrebanja, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način žrebanja dobitnikov, mobilna številka dobitnika in naziv ter vrednost nagrade posameznega dobitnika. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.

Davčne obveznosti

Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza).

Informacije in objave

Organizator nagradne igre je pravila nagradne igre objavil na www.ekosen.si. Dodatne informacije dobite po telefonu na številki +386 2 620 81 99 (vsak dan od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure).

Obdelava osebnih podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval in upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR). Organizator nagradne igre kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi.

Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek, fotografije ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

Prav tako sodelujoči v nagradni igri s podpisom izrecno izjavlja in soglaša, da se njegovi osebni podatki shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za marketinške namene elektronskega obveščanja o novostih in za namene te nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori pisno po e-pošti info@ekosen.si ali po navadni pošti na naslov organizatorja.

Hramba osebnih podatkov

Podjetje Ekosen d.o.o. bo osebne podatke hranilo do izbrisa/prenehanja obdelave osebnih podatkov po želji uporabnika ali do zaprtja podjetja. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z zakonom. Sodelujoči to stori po e-pošti info@ekosen.si ali pisno na naslov organizatorja.

Splošne določbe

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri, je za reševanje le-tega pristojno sodišče v Mariboru.

Miklavž na Dravskem polju, 10. 10. 2020